.

.
Üç çeşit meslek varmış : mühendislik,doktorluk,bir de hukukçuluk.Ben ressam olmak istiyordum.Babam böyle bir meslek olmadığını söyledi.Prens Paradoks'tan bahsetsem kim bilir ne der? Belki şimdi sizin yanınızda Dorian Gray'lik yaparım bir süre. Sonra beni Lord Henry'liğe terfi ettirirsiniz. Masrafı neyse veririm. Fakat bir sıfatla başlamak istiyorum. Bu çocuk ilerde büyük adam olacak gibi ne olduğu belirsiz bir tanımla değil..

Tutunamayanlar / Oğuz Atay

8/22/2014

EylembilimBir insan özellikle benim gibi bir insan nc zaman yaz­maya başlar? Daha doğrusu, ne zaman onun için yaşa­dıkları. hissettikleri, düşündükleri artık ifade etmek­ten kaçınmayacağı yoğunluğa  ulaşır?

Bilmiyorum, insan kendisi için böyle bir durumda olduğunu söyle­yebilir mi? Bilmiyorum. Büyük bir acı, belki bir aşk, belki de çok başka bir sarsmtı sonucu insan kendini önemli bir karann öncesinde; belirsiz dc olsa, yakla­şan bir değişimin lıuzursuzlugu içinde bulabilir. Kor­kulu bir bekleyiştir bu: insan bu bilinmeyen sarsıntının yaklaştığını hissedince bir sûre ne yapacagnıı bile­mez. Sonra bütün gücüyle, belki de daha öncc hiç ha­yalinden geçirmediği girişimlere atılır - daha doğrusu kendini daha önce düşünmeye bile cesaret edemeyece­ği bir eylemin içinde bulur.

Bir eylemin içinde bulur... daha önce düşünmeye bi­le cesaret edemeyeceği bir eylem... bir eylemin içinde mi bulur? Hayır böyle bir scy olamaz. Hiç olmazsa daha öncc tasarladı­ğı, ya da hayal gücünû aşmayan bir durumda insan akıl ve ruh gûcunû koruyabilir, insan... insan... kim bu insan?

İnsan gcnel bir isimdir, çeşilli şartlar alımda, çeşitli bireyleri ifade cımck için kullanılabilir. Ona. 'insan' yerine, meselâ ‘X’ dc diyebilirsiniz. Ona *X’ denilebilir­se. özellikle ben» bu varsayımdan dolayı çok mutlu hissederim kendimi. Cûnkû ben bir matematikçiyim ve içinde bulunduğum durumda bütün umudum, başına gelenleri, bir *X* bilimneyeninin çözülebilir fonksıyonlanndan ibaret olara görebilmckıtir. Böylece bir­ çok korkulu rüya hiç yaşanmamış olacaktır.